Du åbner et Global Goodman websted. Søger du dit lokale Goodman websted?

Bæredygtighed

Når vi i Goodman træffer beslutninger om udvikling, ejendomsforvaltning og finansiering er bæredygtighed et centralt hensyn. Vores engagement i bæredygtighed er motiveret af ønsket om langsigtet værdiskabelse for alle vores interessenter.

Vi arbejder hen imod en forretningsmodel, hvor bæredygtighed er fuldt integreret og omfatter alle forhold vedrørende arbejdspladsen, markedet, klimaet og lokalsamfundet.

Bæredygtighed er en integreret del af det produkt, vi leverer, og den måde, vi driver forretning på.

Goodman samarbejder med sine kunder om at levere bæredygtige ejendomsløsninger, som lever op til deres forventninger og krav. Set fra et investorperspektiv er Goodman optaget af at beskytte vores aktivers langsigtede værdi ved at sikre, at de også afspejler de fremtidige markedsbehov.

Tilgang til bæredygtig udvikling

Goodmans tilgang til bæredygtig udvikling styres af otte centrale målsætninger:

  • Reducere materialeintensiteten i ejendomme og erhvervsarealer;
  • Reducere energiintensiteten i ejendomme og erhvervsarealer;
  • Reducere spredning af giftstoffer;
  • Reducere miljøbelastningen;
  • Øge serviceintensiteten i ejendomme og erhvervsarealer;
  • Øger genbrug af materialer;
  • Maksimere bæredygtig brug af vedvarende ressourcer;
  • Øge holdbarhed og funktionalitet.