Du åbner et Global Goodman websted. Søger du dit lokale Goodman websted?

Privatliv

Hvorfor har vi denne politik?

Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) og Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621) som ansvarlig selskabsenhed for Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839) og alle deres associerede virksomheder ("Goodman", "Goodman Group", "vi", "os", "vores") anerkender, at dit privatliv er vigtigt, og vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger. [1] Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder globalt for Goodman Group, herunder vores website www.goodman.com (“website”), og fastlægger vores tilgang til overholdelse af gældende national lovgivning, som beskytter privatlivets fred og personlige oplysninger. Vi anerkender, at der kan være forskelle i praksis med hensyn til privatlivets fred i de lande, hvor vi driver virksomhed, som afspejles i lokal praksis og lovmæssige krav.

Hvad dækker denne politik?

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vedrører følgende:

 • Hvordan vi behandler personlige oplysninger
 • Hvordan vi sikrer personlige oplysninger
 • Hvordan vi sikrer, at dine personlige oplysninger er nøjagtige
 • Hvad du skal gøre, hvis du har behov for at få adgang til eller ændre dine personlige oplysninger, og
 • Hvordan du kontakter os med henblik på flere oplysninger om denne politik og en eventuel mistanke om brud på denne politik.

Hvordan anvender vi denne politik?

Indsamling, brug og offentliggørelse

Goodman indsamler, bruger og offentliggør kun personlige oplysninger, som er nødvendige for os til at udøve vores hovedaktivitet med at eje, udvikle og forvalte industrielle ejendomme og erhvervsarealer samt de forvaltede fonde.

Indsamling

Alle personlige oplysninger vil udelukkende blive indsamlet ved hjælp af retmæssige og rimelige midler. Generelt vil personlige oplysninger blive indsamlet direkte fra dig, herunder fra vores website, som f.eks. dit navn og din e-mail-adresse.
Goodman indsamler også personlige oplysninger vedrørende kunder og forretningspartnere, herunder navne, adresser og kontaktoplysninger. Disse personlige oplysninger indsamles direkte eller indirekte gennem kreditinstitutter eller andre leverandører af tjenesteydelser. Hvis en nuværende eller kommende kunde eller forretningspartner ikke er registreret som et selskab, kan Goodman, hvor det er tilladt, indsamle yderligere oplysninger, som f.eks., men ikke begrænset til:

 • Forsikringsoplysninger
 • Virksomhedsregistreringsnumre (CVR-numre)
 • Finansielle, forretningsmæssige og bankmæssige oplysninger eller
 • Oplysninger om navn og adresse samt e-mail-adresser.
Brug

Vi vil træffe rimelige foranstaltninger til sikring af, at du er klar over, til hvilket formål vi bruger personlige oplysninger, undtagen hvor vores indsamling eller offentliggørelse af personlige oplysninger kræves i henhold til lovgivningen.
Vi kan bruge dine personlige oplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis det er tilladt, kan vi bruge dine personlige oplysninger til at informere dig om nye initiativer eller opdateringer vedrørende Goodman Group, som kan have din interesse.
 • Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at vurdere, om vi skal indlede eller udvide forretningsforhold, samt hvordan vi skal forvalte dette.

Vi indsamler også oplysninger, når du besøger vores website, f.eks. om antal brugere, antal besøgte sider samt dato og tidspunkt for besøgene. Goodman indsamler disse oplysninger til statistiske formål, og analyserne gør det muligt for os at yde en bedre service, når du igen besøger vores website. Som mange andre websites bruger vi muligvis "cookies", som lagrer oplysninger på computere, der besøger websitet, som f.eks. besøgsmønstre, så vi kan yde en bedre service.
Hvis dine personlige oplysninger anvendes til direkte markedsføring, vil vi introducere procedurer, som gør det muligt for dig til enhver tid at melde fra.

Offentliggørelse

Vi må kun udveksle dine personlige oplysninger med tredjeparter, hvis det er nødvendigt for, at Goodman effektivt kan forvalte sine forretningsforhold. Tredjeparter, som Goodman muligvis delagtiggør i dine personlige oplysninger, omfatter:

 • Tilknyttede selskaber, der leverer it eller anden teknisk assistance
 • Ikke-tilknyttede leverandører af tryksager og e-mail-tjenester
 • Kreditinstitutter, som udfører kredittjek og skaffer løbende kreditinformation
 • Tilsynsførende og andre parter, hvor disse offentliggørelser kræves eller er lovfæstede, og 
 • Parter, som har en interesse i at erhverve sig en andel i Goodman Group.

Goodman udveksler data inden for Goodman Group. Website-data (herunder personlige oplysninger) overføres til og lagres på servere i Australien, Storbritannien og USA, og behandles af Goodman eller dennes leverandører. Ved at fremsende dine personlige oplysninger indvilliger du i denne overførsel, lagring og behandling. Vi træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, herunder overholdelse af nationale love til beskyttelse af privatlivet.

Vi bruger og offentliggør også oplysninger, der er indsamlet gennem websitet og som er ikke-personlige og identificerbare, som en del af vores procedure med til stadighed at forbedre websitet.

Hvordan vi behandler "Kontakt os"-beskeder

Vi opbevarer muligvis indholdet af de "Kontakt os"-beskeder, vi modtager. Eventuelle personlige oplysninger indeholdt i disse beskeder vil kun blive brugt eller offentliggjort på de måder, som er fastlagt i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Links

Dette website kan indeholde links til andre websites, der måtte have din interesse. De websites, vi har links til, er ansvarlige for deres egen praksis med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger, og du bør vurdere de respektive websites erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, før du sender eventuelle personlige oplysninger.

Fondsforvaltning og noterede værdipapirer

Goodman har outsourcet sin registreringsfunktion i Australien og New Zealand til henholdsvis Computershare Investor Services Pty Limited og Computershare Investor Services Limited (“Computershare”). Alle personlige oplysninger indsamlet af Computershare ved udførelsen af deres registreringsforpligtelser indlæses og forvaltes af dem i overensstemmelse med deres erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Af Computershares erklæring om beskyttelse af private oplysninger fremgår det, hvilke oplysninger de indsamler på vegne af Goodman, og til hvem de offentliggør personlige oplysninger.
Du kan kontakte den ansvarlige for beskyttelse af private oplysninger hos Computershare for at få yderligere oplysninger om deres politik for personoplysninger, eller hvis du har en klage med hensyn til beskyttelse af personoplysninger. Du kan fremsende din anmodning til: 

Australian Privacy Officer (privacy@computershare.com)
Computershare Investor Services Pty Limited
Yarra Falls, 452 Johnson Street
Abbotsford Vic 3067
Australien

New Zealand Privacy Officer
Computershare Investor Services Limited
Level 2, 159 Hurstmere Road
Takapuma Auckland
New Zealand

Med hensyn til Goodmans ikke-noterede, forvaltede fonde i Storbritannien og på det europæiske kontinent varetages registreringsfunktionen af tredjepartsudbydere, som opbevarer data i overensstemmelse med kravene i EU's databeskyttelsesdirektiv.

Sikkerhed

Goodman gør brug af en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte tavshedspligten og sikkerheden i forbindelse med personlige oplysninger. Dataoverførsler via internettet er aldrig helt sikre. Selv om vi bestræber os på at beskytte disse oplysninger, kan vi ikke garantere eller sikre alle oplysninger, der overføres til os, og de enkelte brugere overfører oplysninger på egen risiko. Så snart personlige oplysninger er i vores besiddelse, træffer vi de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger mod misbrug og tab og mod uautoriseret adgang, ændringer eller offentliggørelse. Vores sikringsforanstaltninger gælder både for elektroniske oplysninger og oplysninger i papirudgave, og de revideres regelmæssigt, ligesom der om nødvendigt foretages forbedringer.

Nøjagtighed

Goodman træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at de personlige oplysninger, vi indsamler, bruger og offentliggør, er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede. Nøjagtigheden af dine oplysninger afhænger af de oplysninger, du opgiver, og du bedes derfor venligst kontakte os på nedennævnte adresse, hvis der er ændringer til dine personlige oplysninger, således at vi kan opdatere de registrerede oplysninger om dig.

Adgang og rettelser

Du har adgang til at rette dine personlige oplysninger hos os. Hvis du ønsker at få adgang til eller rette dine personlige oplysninger hos Goodman, bedes du kontakte os på nedennævnte adresse.
Hvis du er indehaver af værdipapirer i Australien eller New Zealand, bør du kontakte Computershare via ovennævnte kontaktinformation.
Vi kan i nogle tilfælde nægte dig adgang til dine personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, der har en urimelig indflydelse på andres privatliv, eller hvis vi ved lov er forhindret i at offentliggøre oplysningerne. Hvis vi nægter dig adgang, sender vi dig en forklaring på denne afvisning.

Kontakt os

Kontakt venligst den ansvarlige for beskyttelse af private oplysninger hos Goodman, hvis du:

 • ønsker flere oplysninger om denne politik,
 • gerne vil opdatere, have adgang til eller rette dine personlige oplysninger,
 • mener, at vi har brudt vores forpligtelser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, og/eller
 • vi ikke længere behøver at opbevare dine personlige oplysninger, og at du ikke ønsker at blive kontaktet af os i fremtiden.

Du kan kontakte Goodmans ansvarlige for beskyttelse af personlige oplysninger på privacy@goodman.com.

Gældende bestemmelser

Goodman er forpligtet til at overholde love og regler i forbindelse med privatlivets fred, herunder udarbejdelse af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, og er underlagt gældende national lovgivning, som beskytter privatlivet og personlige oplysninger.
Politikken trådte i kraft fra januar 2011 og er baseret på lovgivning og bestemmelser, som var gældende på dette tidspunkt.
Goodman forbeholder sig ret til at ændre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger efter behov og vil opdatere sit website i tide efter vedtagelsen af en sådan ændring.
 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] I medfør af Data Protection Act 1988 i UK er den dataansvarlige Goodman UK Limited of Arlington House, Arlington Business Park, Theale, Berkshire, RG7 4SA.