Du åbner et Global Goodman websted. Søger du dit lokale Goodman websted?

Ejendomme

Grundlaget for Goodmans succes er enestående kundeservice. Vores integrerede servicetilbud til kunderne – eje+udvikle+forvalte – er kernen i alt, hvad vi foretager os.

Hos Goodman Danmark leverer vi logistik-lagerløsninger til produktionsvirksomheder, detailhandel og logistikleverandører.

Eje. Goodman foretager langsigtede investeringer og tilbyder dermed kunderne varige relationer ligesom investorerne får et fornuftigt afkast.

Udvikle. Goodmans betydelige ejendomsudviklingsprogram omfatter lokaliteter over hele det europæiske kontinent, i Storbritannien og i Asien og Stillehavsområdet. Vores udviklingsprojekter målrettes specielt til at dække vores kunders og investorers stadigt stigende behov.

Forvalte. Goodmans interne serviceteam sikrer, at vores kunders driftsbehov bliver dækket, og at standarden på vores ejendomsaktiver holdes på et højt niveau. Det giver øget kundetilfredshed, længerevarende kunderelationer og et sikkert afkast til investorerne.

View our properties for lease in