Du åbner et Global Goodman websted. Søger du dit lokale Goodman websted?

Karriere hos Goodman

Hos Goodman sætter vi pris på menneskelige relationer. Det er mennesker, ikke bygninger, der gør vores virksomhed succesfuld. Goodman har over 1.100+ dedikerede medarbejdere på over 28 kontorer i hele verden. Vi bestræber os til stadighed på at skabe et arbejdsmiljø, der er inspirerende, udfordrende og berigende for alle medarbejderne.

Vi vil gerne have, at vores ansatte føler sig værdsatte og er motiverede til at yde deres bedste. Vi stoler på vores medarbejdere og giver dem en høj grad af selvstændighed. Det øger virksomhedens entreprenørskab og ansporer os til at udvikle nye løsninger.

Virksomhedskultur

Goodmans kultur er vigtig for virksomhedens succes. Vores virksomhedskultur sætter os i stand til at tiltrække højtkvalificerede medarbejdere og sikrer, at vi giver kunderne og investorerne de bedste ydelser, og tilbyder kreative og effektive ejendomsløsninger.

  • Vores værdier er med til at adskille os i markedet:
  • Kunde+fokus – vores kunder er kernen i alt, hvad vi foretager os
  • Resultat+handlekraft – individuelt og sammen får vi ting til at ske
  • Innovativ+dynamisk – vi tænker alternativt
  • Åben+fair – vi optræder med gennemsigtighed og integritet
  • Team+respekt – alle er vigtige

Goodman er en global virksomhed, og en af vores kerneværdier er mangfoldighed blandt vores medarbejdere. En differentieret medarbejderskare styrker alle teams og projekter ved at tilvejebringe en lang række færdigheder, evner og erfaringer til gavn for kunderne og investorerne.

Mangfoldighed

Som global virksomhed værdsætter og tilskynder vi til mangfoldighed blandt vores medarbejdere. En differentieret medarbejderskare styrker alle teams og projekter ved at tilvejebringe en lang række færdigheder, evner og erfaringer til gavn for kunderne og investorerne.
Goodmans medarbejdere leverer en betydelig arbejdsindsats, men vi går ind for en sund balance mellem arbejde og privatliv, giver mulighed for fleksible arbejdstider og tilbyder arbejdsvilkår, der imødekommer den enkeltes behov.

Uddannelse og udvikling

Vi investerer i vores medarbejdere, fordi vores succes er afhængig af, at vi hyrer de bedste personer, og forpligter os til at sørge for deres fortsatte udvikling.

Virksomhedens fortsatte ekspansion gør det muligt for de ansatte at arbejde på Goodmans kontorer i hele verden, hvilket giver uvurderlig international erfaring.

Vores kultur med løbende kompetenceudvikling betyder, at vi finansierer grunduddannelse og videregående uddannelse af mange ansatte på en række områder. Vi sørger også for omfattende intern uddannelse og udvikling samt støtte til karriereudvikling.